Գրանցվել |
Մուտք | Գրանցվել Որպես Բժիշկ
Գնահատել բժշկին

Բժ. Անուշ Ալեքսանյան-ի ԿենսագրությունըԸնդունում է նոր հիվանդներ

Այո, Ես ընդունում եմ նոր հիվանդների


Կենսագրություն

Հոգեբան (խորհրդատու-հոգեթերապևտ)
Կրթության ոլորտի փորձագետ (ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտ)
Բազմամյա փորձով դասընթացավար-թրեյներ

Հոգեթերապևտիկ աշխատանքի 12 տարվա փորձ
• 3-18 տարեկան երեխաների և նրանց ծնողների հետ (տագնապային և վարքային խանգարումներ, հարաբերությունների և ուսման դժվարություններ)
• Հոգեթերապևտիկ աշխատանք մեծահասակների հետ (տագնապային խանգարումներ՝ նևրոզներ, կախվածություններ, հարաբերությունների խնդիրներ, ընտանեկան տարաբնույթ խնդիրներ)
• Զարգացման և այլ բնույթի խնդիրներ և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողներին խորհրդատվության տրամադրում
• Տարաբնույթ դասընթացների իրականացում՝ մանկավարժների, հոգեբանների, սոցիալական մանկավարժների և դասախոսների համար՝ մասնագիտական հմտությունների զարգացման, նոր մոտեցումների յուրացման և այլ թեմաներով
• Թրեյնինգային տարբեր ծրագրերի իրականացում կազմակերպությունների համար՝ սթրեսի կառավարման, թիմի կառուցման, ժամանակի կառավարման, աշխատակազմի մոտիվացիայի ձևավորման և արդյունավետ սպասարկման թեմաներով
• Դասընթացների իրականացում առողջապահական հաստատությունների համար, որոնք աշխատանքներ են տանում տերմինալ փուլում գտնվող հիվանդների հետ, սթրեսի կառավարման և շփման հմտությունների թեմայով և այլն

ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտ        
Մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման և ատեստավորման բաժնի մասնագետ
• Կազմակերպել, իրականացնել, համակարգել վերահսկել հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում աշխատող հոգեբանների, սոցիալական մանկավարժների և հատուկ մանկավարժների վերապատրաստման դասընթացները
• Գենդերային կրթության իրականացման հարցերով պատասխանատու
• Հոգեբանամանկավարժական տեսանկյունից փորձաքննության ենթարկել ուսումնամեթոդական գրականություն
• «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի ուսուցիչներին վերապատրաստել նույնանուն թեմայով
• «Ներառական կրթության» ծրագրի շրջանակներում ուսուցիչներ վերապատրաստել
• Մասնակցել մանկավարժական կադրերի վերպատրաստման և ատեստավորման գործընթացին

Հոդվածներ
• Ա. Ալեքսանյան, Վեց տարեկաններն ու պարտադիր դպրոցական ուսուցումը, Մանկավարժություն 5-6, 2008 թ., 45-58:
• Ա. Ալեքսանյան, Վեց տարեկանը դպրոցում, Նախադպրոցական կրթություն Մանկավարժական միտք, 2008 թ.,  28-34:
• Ա. Ալեքսանյան, Ուսումնական դժվարությունները, որպես մանկավարժական հիմնախնդիր, Նախաշավիղ 4-5, 2008 թ., 84-97:

Ձեռնարկներ
• Ա. Ալեքսանյան, Զգացումների վեճը, Երաժշտական ներկայացում 2, Էդիթ պրինտ 2010 թ, 24 էջ:
• Ա. Ալեքսանյան, Վ. Սավկինա, Ֆ. Ալեքսանյան, Ես և իմ աշխարհը, Երաժշտական ներկայացում 4, Էդիթ պրինտ 2010 թ, 48 էջ:
• Ա. Ալեքսանյան, Դպրոցի հոգեբանի մեթոդական ուղեցույց, Անտարես 2011թ, 112էջ:
• Ա․ Ալեքսանյան և ուրիշներ, Եկեք խոսենք այդ մասին, Ձեռնարկ դեռահասների համար, Երևան 2014, 84 էջ։
• Ա. Ալեքսանյան Ինչպես կանխարգելել բռնությունը դպրոցում Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Լուսաբաց- 2015թ. 102 էջ
• Ա. Ալեքսանյան, Ընտանիքում բռնության և երեխաների նկատմամաբ դաժան վերաբերմունքի կանխխարգելում, Դասընթացավարի ուղեցույց, Երևան 2015
• Ա. Ալեքսանյան, Ս. Մխիթարյան, Հավասարակիցների մեթոդով ուսուցման ձեռնարկ ուսուցանողների համար, 2015 թ, 
Հասարակություն առանց բռնության ՀԿ
• Գենդերային կրթություն, տեսական և գործնական ուղեցույց, 2015 թ.

Լեզուների իմացություն

Հասանելի չէ


Ուսում

Հասանելի չէ


Մրցանակներ և Պատվոգրեր

Հասանելի չէ


Հոդվածներ և Հետազոտություններ

Հասանելի չէ


Բաժանորդագրվել նորություններին